CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀
110年度本所最新公共債務訊息

一、截至11月底止,本所公共債務情形如下:

(一)1年以上債務未償餘額為0元。

(二)短期債務未償餘額為0元。

(三)平均每人負擔債務為0元。

(四)自償性債務未償餘額為0元。

二、依財政紀律法規定公布事項如下:向非營業特種基金或專戶資金調度情形表(如附表)。

 

 

csv 105年2月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案23
csv 105年3月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案0
csv 105年4月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案1
csv 105年5月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案4
csv 105年6月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案0
csv 105年7月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案1
csv 105年8月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案2
csv 105年9月公共債務訊息乙份  0K  點閱圖案2
csv 105年11月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 105年10月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 105年12月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 106年01月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案1
csv 106年02月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案3
csv 106年3月份公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 106年4月份公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年5月份公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年6月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年7月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年8月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
xlsx 臺東縣長濱鄉公所最新債務訊息  10.05K  點閱圖案8
ods 臺東縣長濱鄉公所最新債務訊息ODF檔  14.58K  點閱圖案4
csv 106年9月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年10月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年11月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 106年12月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案4
csv 107年1月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 107年2月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年3月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 107年4月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 107年5月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年6月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年7月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年8月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 107年9月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案3
csv 107年10月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年11月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案1
csv 107年12月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案6
csv 108年01月公共債務訊息乙份  0.18K  點閱圖案0
csv 108年02月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 108年度03月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 108年04月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 108年05月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 108年06月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
odt 公所向非營業特種基金或專戶資金調度情形表odt  16.83K  點閱圖案3
csv 108年07月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 108年8月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案3
csv 108年09月公共債務情形  0.18K  點閱圖案0
csv 108年10月公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 108年11月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 108年12月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年01月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年02月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年03月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年04月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年05月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案1
csv 109年06月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年07月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年08月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年09月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案3
csv 109年10月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年11月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 109年12月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年1月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年2月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 110年3月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案1
csv 110年4月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年5月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案1
csv 110年6月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案2
csv 110年7月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年8月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年9月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年10月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
csv 110年11月長濱鄉公共債務訊息  0.18K  點閱圖案0
2021-12-01
最新5筆記錄
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2016-01-25 * 104年01月-12月國家賠償事件收結情形表
11146
2 2016-01-05 * 104年12月本所最新公共債務訊息
10737
3 2016-01-04 * 臺東縣長濱鄉公所105年度(104年12月)預告統計資料發布時間表 11173
4 2015-12-03 * 104年11月本所最新公共債務訊息
12148
5 2015-10-26 * 103年長濱鄉統計年報 13028